Законопроект 2194: загрози для природи під час земельної реформи

UA — Незабаром законопроект №2194 буде винесений на голосування у Верховній Раді. Він є одним з провідних у земельній реформі, однак містить чимало ризиків для дикої природи України. Зокрема, законопроект №2194:

● передбачає передачу залишків дикої природи України до комунальної власності, що створює ризики розорювання та знищення таких земель. Як наслідок – пилові бурі та інші стихійні лиха;

● не передбачає чітких та прозорих механізмів розпорядження землями комунальними громадами, що ствоює ризики виникнення надзвичайних ситуацій, які лягатимуть тягарем на місцеві бюджети;

● скасовує державну екологічну експертизу без належної заміни та нівелює принцип охорони земель, а також не узгоджується з екологічними оцінками, чим створює загрозу екологічній безпеці України;

● створює ризик “дерибану” тих лісів України, на які лісгоспи ще не встигли виготовити необхідну земельну документацію, та лісів, які перебувають на землях запасу;

● ліквідовує контроль за охороною земель, а значить земля не розцінюється як екосистема.

Поки керівництво держави намагається боротися зі зміною клімату та знищенням природи, до ухвалення готується законопроект, який нівелює всі природоохоронні зусилля. Законопроект №2194 потребує суттєвого доопрацювання! На прес-конференції експерти та народні депутати розкажуть, яким чином можна усунити ризики законопроекту №2194.

RU — Законопроект 2194: угрозы для природы во время земельной реформы

Вскоре законопроект №2194 будет вынесен на голосование в Верховной Раде. Он является одним из ведущих в земельной реформе, однако содержит немало рисков для дикой природы Украины. В частности, законопроект №2194:

● предусматривает передачу остатков дикой природы Украины к коммунальной собственности, создает риски разорения и уничтожения таких земель. Как следствие — пыльные бури и другие стихийные бедствия;

● не предусматривает четких и прозрачных механизмов распоряжения землями коммунальными общинами, ствоюе риски возникновения чрезвычайных ситуаций, ложиться бременем на местные бюджеты;

● отменяет государственную экологическую экспертизу без надлежащей замены и нивелирует принцип охраны земель, а также не согласуется с экологическими оценками, чем создает угрозу экологической безопасности Украины;

● создает риск «дерибана» тех лесов Украины, на которые лесхозы не успели изготовить необходимое земельную документацию, и лесов, находящихся на землях запаса;

● ликвидирует контроль за охраной земель, а значит земля не рассматривается в качестве экосистема.

Пока руководство государства пытается бороться с изменением климата и уничтожением природы, до принятия готовится законопроект, который нивелирует все природоохранные усилия. Законопроект №2194 требует существенной доработки! На пресс-конференции эксперты и народные депутаты расскажут, каким образом можно усуниты риски законопроекта №2194.